Participants

Participants - City of Koblenz

Koblenz Municipal Drainage Board

Contact for SusTreat:
Dipl.-Ing. (FH)Christian Börder

Address:
Bahnhofplatz 9
56068 Koblenz

Phone: +49 (0)261 129 3602
Telefax: +49 (0)261 129 3600

Email: stadtentwaesserung@stadt.koblenz.de
Internet: Koblenz Municipal Drainage Board

Koblenz Wastewater Treatment Plant

Kammertsweg 82
56070 Koblenz (Wallersheim)

Phone: +49 (0)261 129 4002
Telefax: +49 (0)261 129 4000

Email: info@klaerwerk-koblenz.de

Contact at Sweco GmbH

Conception

Sweco Logo

Sweco GmbH

Contact for SusTreat:
Dipl.-Ing. M. Stahl

Email: martin.stahl@sweco-gmbh.de

Address:
Friolzheimer Str. 3
70499 Stuttgart

Phone: +49 (0)711 257070
Telefax: +49 (0)711 2570757

Email: info@sweco-gmbh.de
Internet: sweco-gmbh.de

Sweco GmbH

Branch office Balingen
Contact for SusTreat:
Dipl.-Ing. (FH) J. Hölle

Email: joachim.hoelle@sweco-gmbh.de

Address:
Hölzlestr. 11
72336 Balingen

Phone: +49 (0)7433 904690
Telefax: +49 (0)7433/904699

Email: info@sweco-gmbh.de
Internet: sweco-gmbh.de